ارسال

صدور احکام اعدام برای پنج تبعه افغانستانی در بیرجند


2017-07-08 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۷

پنج زندانی تبعه افغانستان که از پنج سال پیش در زندان بیرجند واقع در  استان خراسان جنوبی  محبوس هستند به اتهامات امنیتی به اعدام محکوم شدند.
این پنج زندانی اهل افغانستان پنج سال پیش، هنگام ورود به ایران، بازداشت شدند. 5 تبعه افغانستان متهم شدند که قبل از ورود به ایران با نیروهای امنیتی رژیم درگیری شده و یکی از ماموران را به قتل رسانده اند. این در حالی است که این افراد اتهامات وارده را در دادگاه رد کرده و می گویند برای اخذ اقرارهای غیرواقعی، شکنجه شده اند. پیش از این نیز اعدام اتباع افغانستانی در ایران اعتراض دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر را به دنبال داشته بود.

آخرین خبرهای ایران