ارسال

عدم دسترسی زندانیان به آب آشامیدنی در زندان قزلحصار


2017-07-08 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۷

گزارشات حاکی است که همزمان با گرمتر شدن هوا، هزاران نفر در زندان قزلحصار از ده روز قبل با جیره بندی آب روبه رو شده اند.
این جیره بندی که در بعضی بندها به ۳ ساعت در شبانه روز محدود شده است باعث شده علاوه بر کمبود آب شرب، عملا استفاده از سرویس های بهداشتی و حمام نیز برای زندانیان ناممکن یا دشوار شود. این مسئله به آلودگی محیط و افزایش بیماری های واگیردار در زندان قزلحصار کرج که بعنوان پرجمعیت ترین زندان کشور نام گرفته، منجر شده است.

آخرین خبرهای ایران