ارسال

تجمع اعتراضی کارگران معدن گهر زمین سیرجان


2017-07-09 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۸

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" روز شنبه شماری از کارگران معدن "گهر زمین" سیرجان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود و نداشتن بیمه دست به تجمع زدند.
کارگران معترض در این خصوص اعلام کردند، بدون داشتن بیمه به صورت روزمزد، روزی 40 هزار تومان حقوق دریافت می کنند که از اردیبهشت ماه سالجاری همین دستمزد ناچیز نیز به آنان پرداخت نشده است. آنان خواستار دریافت دستمزهای معوقه خود و همچنین پرداخت حق بیمه آنان به سازمان تامین اجتماعی هستد.

آخرین خبرهای ایران