ارسال

اعتراض رانندگان‌ سامانه 4 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه


2017-07-09 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۸

به گزارش منتشره شماری از رانندگان "بی آر تی" سامانه 4، خط 7 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.
در جریان این تجمع رانندگان به نشانه اعتراض چراغ اتومبیل های خو را روشن کرده و خواستار پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود شدند. به گفته آنان تاکنون چندین بار در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدهای مقابل نهادهای مختلف دولتی دست به تجمع زده اند ولی تاکنون هیچ جوابی به آنان داده نشده است. در جریان این تجمع ماموران حراست شرکت واحد با یورش به تجمع کنندگان و تهدید به اخراج، سعی در متفرق کردن آنان داشت ولی رانندگان در مقابل تهدیدهای ماموران اعلام کردند تا رسیدن به خواسته های خود دست از اعتراض برنخواهند داشت.

آخرین خبرهای ایران