ارسال

تداوم اعتصاب کارگران میدان نفتی آذر ایلام


2017-07-09 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۸

به گزارش منتشره اعتصاب کارگران میدان نفتی "آذر" ایلام واقع در شهرستان مهران در قالب شرکتهای که از تاریخ یکم تیرماه دست به اعتصاب زده بودند همچنان ادامه دارد.
این کارگران که ابتدا حدود 150 نفر بودند برای دریافت سه ماه دستمزد معوقه اول سال جاری و عیدی سال گذشته خود دست به اعتصاب زدند. در جریان این اعتصاب حدود 100 نفر از کارکنان دفاتر فنی و مهندسی نیز به این اعتصاب پیوستند. مدیران شرکت نفتی آذر ایلام از ترس گسترش اعتصاب کارگران به آنان وعده دادند که در روز 12 تیرماه دستمزدهای آنان پرداخت خواهد شد. اما اکنون و علیرغم گذشت بیش از یک هفته، مسئولان این شرکت از پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران خودداری می ورزند. در جریان این اعتصاب کارگران برق اصلی دفاتر شرکت توسعه آب و گاز و شرکت کارفا را قطع کردند. در ادامه اعتصاب، کارگران همچنین درب شرکتهای زیرمجموعه شرکت آذر را بستند و اجازه تردد هیچ یک از ماشینهای این شرکتها را ندادند.

آخرین خبرهای ایران