ارسال

استرداد لایحه تغییر قانون کار در مجلس


2017-07-09 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۸

"محمد علی وکیلی" عضو هیئت رئیسه مجلس رژیم، روز یکشنبه ۱۸ تیر، از استرداد لایحه تغییر قانون کار خبر داد.
به گفته این کارگزار رژیم "در اجرای ماده ۱۳۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس، استرداد "لایحه اصلاح قانون کار به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل اعتراضات گسترده کارگری به مواد لایحه مطرح شد و در جلسه ۱۳ اردیبهشت ماه سالجاری توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده است." استرداد لایحه تغییر قانون کار پس از اعتراض ها و انتقادهای بسیار به مفاد این لایحه و عملکرد دولت در این مورد صورت گرفت. لایحه تغییر قانون کار نخستین بار در سال ۹۱ از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارسال شد اما از سوی نمایندگان بررسی نشد. بار دیگر دولت حسن روحانی دوباره در تابستان سال ۹۵، همان لایحه را به مجلس ارائه کرد که با اعتراضات گسترده کارگری روبرو شد. به گفته کارگران با تصویب این لایحه نحوه تعیین دستمزد ماهانه تغییر و دست کارفرمایان برای اخراج کارگران باز خواهد شد.

آخرین خبرهای ایران