ارسال

انتقال شش زندانی محکوم به اعدام به سلول های انفرادی


2017-07-09 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۸

به گزارش "هرانا" روز یکشنبه 18 تیر ماه، شش زندانی با اتهامات "موادمخدر" در زندانهای زاهدان، گرگان، همدان و مهاباد، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.
هویت دو زندانی منتقل شده به سلول های انفرادی زندان همدان "مسعود جودکی و صمد عبدلی" احراز شده است. همچنین هویت زندانی محبوس در سلول های انفرادی زندان مهاباد نیز "مراد ابراهیمی" احراز شده است. نامبرده از 5 سال پیش به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان مرکزی مهاباد به سر می برد. در زندان گرگان نیز دو زندانی به سلول های انفرادی این زندان منتقل شدند تا احکام اعدام آنان به زودی به اجرا گذارده شود. "سعادت الله نوری و محمدتقی سراوانی" هویت احراز شده این زندانیان است. همچنین در زندان زاهدان "سعید هوت" که به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بود برای دومین مرتبه برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. لازم به یادآوری است که سحرگاه روز ۱۴ تیرماه از مجموع یازده زندانی منتقل شده به سلولهای انفرادی زندان رجایی شهر کرج ۷ تن از آنان اعدام شدند و ۴ تن با موافقت اولیای دم برای دادن فرصتی دوباره جهت اخذ رضایت به بندهای خود بازگشتند. 

آخرین خبرهای ایران