ارسال

ادامه اعتصاب و اعتراضات کارکنان شرکتی مخابرات


2017-07-10 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۹

در ادامه اعتصاب و اعتراضات سراسری کارکنان شرکتی مخابرات، کارکنان شرکتی مخابرات در استان های لرستان و فارس بار دیگر دست به تجمع زده و خواستار پیگیری خواست هایشان شدند.
کارکنان شرکتی مخابرات اعلام کردند تا زمانی که تکلیف همکاران اخراجیشان مشخص نشود، به اعتراضات و نامه‌نگاری‌های خود ادامه خواهند داد. همزمان کارکنان شرکتی مخابرات شهرستانها و مراکز مختلف استان فارس مقابل درب اداره کل کار این استان تجمع کردند. گفتنی است در روزها و هفته‌های گذشته کارکنان شرکتی مخابرات لرستان همزمان با دیگر استان‌ها تجمعات اعتراضی برگزار کردند. خواسته آنها در این تجمعات علاوه بر بازگشت به کار همکاران اخراجی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و عقد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات است.

آخرین خبرهای ایران