ارسال

تجمع اعتراضی کارگران اداره راهداری و حمل و نقل اصفهان


2017-07-10 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۹

کارگران شرکتی اداره راهداری و حمل و نقل اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان دست به تجمع زدند.
کارگران معترض با تجمع مقابل استانداری اصفهان خواستار احقاق حقوقشان شدند. معترضان می گویند، نزدیک به 8 ماه است که دستمزدهایشان به تعویق افتاده است و همین مسئله آنان را با وضعیت معیشتی سختی روبرو کرده است.

آخرین خبرهای ایران