ارسال

عدم پرداخت دستمزد کارگران اداره گاز اشنویه


2017-07-10 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۹

برپایه گزارش دریافتی، اداره گاز منطقه اشنویه دستمزدهای 3 ماه اخیر کارگران این اداره را که در روستاهای "خانلر، چشمه گول، سه وجه، حسن نوران و گونده ویله" مشغول کار لوله کشی گاز هستند، پرداخت نکرده است.
براساس این گزارش، اداره گاز اشنویه به این کارگران که تعداد آنها حدود 30 تن میباشد تعهد داده بود که هر سه ماه یکبار دستمزدهای آنان را پرداخت میکند؛ این در حالی است که دستمزدهای سه ماه اول امسال این کارگران تاکنون پرداخت نشده است.

آخرین خبرهای ایران