ارسال

احضار تعدادی از رانندگان معترض شرکت واحد به حراست


2017-07-10 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۹

بدنبال حرکت اعتراضی روز شنبه رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تعدادی از رانندگان معترض به حراست احضار شدند. به گزارش "سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه"، عوامل مدیریت و حراست با ایجاد رعب و وحشت سعی دارند مانع اعتراض کارگران شوند. روز شنبه 17 تیرماه رانندگان شرکت واحد به نشانه اعتراض، چراغ های اتوبوس خود را روشن کردند. این اعتراض به علت پرداخت نشدن برخی از مزایای کارگران صورت گرفته بود.

آخرین خبرهای ایران