ارسال

وجود 19 میلیون حاشیه نشین و بد مسکن در ایران


2017-07-10 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۹

وزیر راه و شهرسازی رژیم در نشست ستاد بازآفرینی شهری سیستان و بلوچستان، با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد جمعیت شهری سیستان و بلوچستان در مناطق حاشیه ای در وضعیت نابسامانی زندگی می کنند، آماری از جمعیت شهری و معضل حاشیه‌نشینی در کل ایران ارائه کرد.
این کارگزار رژیم اذعان کرد، «اکنون جمعیت شهری ایران حدود ۵۹ میلیون نفر است که ۱۹ میلیون نفر آنان یعنی معادل ۳۵ درصد، حاشیه‌نشین و در بافت های فرسوده ساکن هستند.» وی افزود، حاشیه نشینی و بدمسکنی در استان خراسان رضوی و بویژه در شهر مشهد نیز یکی از نمونه های بزرگ این ناهنجاری شهری است. به طوریکه حدود یک سوم از جمعیت مشهد زندگی حاشیه‌نشینی دارند که بزرگترین گستره حاشیه نشینی در کشور است.

آخرین خبرهای ایران