ارسال

اعتراضات علیه قطعی آب در اسلام آباد رفسنجان


2017-07-10 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۹

مردم اسلام آباد رفسنجان در اعتراض به قطعی آب، دست به تجمع زدند.
معترضان مسیر ورود و خروج به اسلام آباد را مسدود کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان به وضعیت بی آبی شدند. برغم حضور ماموران رژیم، تجمع کنندگان به اعتراض خود ادامه دادند. بحران و قطعی آب همزمان با فرا رسیدن فصل گرما، منجر به اعتراضات در بسیاری از شهرهای ایران شده است.

آخرین خبرهای ایران