ارسال

اعتصاب کارگران فازهای 22 و 24 عسلویه


2018-01-08 | ۱۳۹۶-۱۰-۱۸

روز دوشنبه ۱۸ دیماه کارگران پیمانکاری شاغل در فازهای ۲۲ و ۲۴ عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدیشان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
این کارگران بیشتر از 6 ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند و در واکنش به این مسئله روز دوشنبه اعتصاب کرده و کار را تعطیل نمودند. گزارشات حاکی است که تمامی کارگران بخش پایپینگ شامل، جوشکار، داربست بند، مونتاژکار، لوله کش و... در این اعتراض شرکت کردند.  کارگران پیمانکاری این فازها در روزهای گذشته نیز دست به تجمعات اعتراضی زده بودند.

آخرین خبرهای ایران