ارسال

تداوم تجمع اعتراضی کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس


2018-01-09 | ۱۳۹۶-۱۰-۱۹

روز دوشنبه 18 دیماه شماری از کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس در اعتراض به خصوصی سازی، نداشتن امنیت شغلی و عدم پرداخت مطالبات خود، در میدان نماز اسلامشهر دست به تجمع زدند.
کارگران معترض که تعداد آنان بیش از 500 نفر بودند، با سر دادن شعارهای اعتراضی خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند. کارگران معترض در این خصوص می گویند، مدیریت این شرکت پاسخگوی مشکلات پیش آمده نیست و در جلساتی که به همین منظور در شهرستان برگزار می‌شود، حاضر نمی‌شود. آنان افزودند، مشکلات شرکت حمل ونقل خلیج فارس و کارگران آن از سال ۹۳ زمانی آغاز شده که این واحد به بخش خصوصی واگذار شد.

آخرین خبرهای ایران