ارسال

اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه نساجی قائمشهر


2018-01-09 | ۱۳۹۶-۱۰-۱۹

به گزارش منشتره، روز دوشنبه 18 دیماه کارگران کارخانه شماره یک نساجی قائمشهر در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کارکشیده و مقابل شورای شهر تجمع کردند.
برپایه این گزارش، کارگران این کارخانه که از یک سال پیش توسط شهرداری قائمشهر خریداری شد از دو ماه پیش حقوق دریافت نکرده بودند .آنان اعلام کردند علاوه بر دستمزدهای معوقه نگران وضعیت شغلی خود هستند. این کارگران که میانگین حقوقشان بیشتر از یک میلیون تومان در ماه است، افزودند، تاخیر در پرداخت حقوق از سوی شهرداری قائمشهر در ماههای گذشته زندگیشان را دچار اختلال کرده است.

آخرین خبرهای ایران