ارسال

اعتراض کارگران کارخانه چینی اصفهان


2018-01-09 | ۱۳۹۶-۱۰-۱۹

به گزارش منتشره، روز دوشنبه 18 دیماه شماری از کارگران کارخانه چینی اصفهان نسبت به عدم پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه خود اعتراض کردند.
کارگران اعلام کردند، تاخیر سه ماه در پرداخت دستمزد 350 نفر از کارگرن این کارخانه، نه تنها موجب ناتوانی آنان در تامین هزینه های روزمره خود و خانواده هایشان شده بلکه مجبور شده‌اند برای گذاران زندگی فرزندان خود را به کارهای نیمه وقت و یا دسفروشی بگمارند.

آخرین خبرهای ایران