ارسال

تجمع خانواده ها و شمار زیادی از مردم مقابل زندان اوین


2018-01-09 | ۱۳۹۶-۱۰-۱۹

روز سه‌شنبه ۱۹ دیماه صدها نفر از خانواده‌ زندانیان سیاسی و مردم مبارز تهران با تجمع مجدد مقابل زندان اوین خواستار آزادی عزیزان خود شدند.
برپایه گزارش منتشره، تجمع کنندگان با سردادن شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «دانشجوی بیگناه آزاد باید گردد» خواستار آزادی بی‌درنگ و بی قید و شرط زندانیان شدند. در این تجمع بستگان زندانیان دستگیری‌های خود سرانه در جریان ۱۲روز قیام سراسری مردم ایران و همچنین خانواده دراویش گنابادی و جمعی از مردم در حمایت از این تجمع حضور داشتند. گفتنی است در جریان این تجمع اعتراضی نیروهای امنیتی رژیم به سوی معترضان یورش برده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

آخرین خبرهای ایران