ارسال

تجمع اعتراضی كارگران شركت ايران قوطی قزوین


2018-01-09 | ۱۳۹۶-۱۰-۱۹

روز سه شنبه 19 دیماه، کارگران شرکت ایران قوطی قزوین در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود، مقابل استانداری این شهر تجمع کردند.
کارگران معترض می گویند، آنها در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۰ماه دستمزد معوقه و حق بیمه و همچنین ۴سال عیدی و سنوات و اخراج ۹۰ نفر از همکاران خود برای چندمین بار مقابل استانداری قزوین در این شهر تجمع کرده اند. آنان افزودند، برای حل مشکل به استانداری، فرمانداری و دادسرا نیز مراجعه کرده اند اما تاکنون جوابی روشنی نگرفته اند.

آخرین خبرهای ایران