ارسال

تداوم آکسیون های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در یونان


2018-01-10| ۱۳۹۶-۱۰-۲۰

در ادامه آکسیون های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در یونان، جمعی از فعالان سیاسی این بار مقابل دانشگاه حقوق آتن تجمع کردند.

گزارشات رسیده حاکی است که جمعی از فعالان سیاسی در آتن هر روزه ساعت پنج تا هفت غروب به منظور افشای ماهیت حکومت اسلامی و جمع آوری امضا از مردم یونان برای محکومیت رژیم اسلامی، مقابل دانشگاه حقوق آتن تجمع می کنند. در این آکسیون جمعی از اعضای حزب کمونیست ایران در آتن نیز فعالانه شرکت دارند.

آخرین خبرهای ایران