ارسال

ادامه پیگرد دانشجویان چپ‌ و فعالان دانشجویی در دانشگاه‌ها


2018-01-10| ۱۳۹۶-۱۰-۲۰

پس از آغاز اعتراضات سراسری ایران، دانشجویان به‌ویژه دانشجویان فعال در انجمن‌های صنفی و نیز دانشجویان چپ‌گرا یکی از اهداف اصلی سرکوب‌ها و بازداشت‌ها بودند.

شمار دقیق بازداشت‌شدگان مشخص نیست، اما به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی رژیم، بیش از ۹۰ دانشجو در سرتاسر کشور بازداشت شده‌اند که دست‌کم ۵۸ تن از آنها در یکی از دانشگاه‌های تهران درس می‌خواندند. گزارش‌ها حاکی است که در میان بازداشت‌شدگان شماری از دانشجویان طیف چپ دانشگاه‌های تهران و شهرهای دیگر وجود دارند. دانشجویان دانشگاه تهران می گویند، «فضای دانشگاه‌های بزرگ روز به روز پادگانی‌تر می‌شود.» یک نماینده مجلس رژیم روز 19 دیماه اذعان کرد، نهادهای مختلف انتظامی و امنیتی رژیم، در جریان اعتراض‌های اخیر حدود ۳۷۰۰ نفر را در مناطق مختلف کشور دستگیر کرده‌اند. بنا بر بعضی گزارش‌های غیررسمی، بیش از ۱۰۰۰ نفر از تظاهرکنندگان در اهواز و شهرهای حومه آن، از جمله ۴۰۰ زن در ایذه، بازداشت شده‌اند. به گفته‌ی نماینده‌ ایذه در مجلس رژیم، «افرادی که در تجمعات بازداشت شده‌اند غالبا نوجوان و جوان بین ۱۶ تا ۲۴ ساله هستند.» 

آخرین خبرهای ایران