ارسال

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران ماشین آلات تراکتور سازی تبریز


2018-01-10| ۱۳۹۶-۱۰-۲۰

کارگران شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز روز چهارشنبه ۲۰ دیماه؛ برای بیست و هفتمین روز متوالی اعتراضات خود را ادامه دادند.

بیش از ۱۲۰ نفر از کارگران و کارکنان شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز برای بیست و هفتمین روز دست به تجمع زده و خواستار پرداخت معوقات مزدی و رسیدگی به وضعیت شغلی شان شدند. معترضان می گویند، از ۲۳ آذر ماه به دلیل پلمب کارخانه و نگرانی از آینده شغلی شان، هر روز دست به تجمع می زنند. کارگران می گویند، علاوه بر نامشخص بودن وضعیت شغلی، ماهها حقوق پرداخت نشده دارند.

آخرین خبرهای ایران