ارسال

ادامه اعتصاب رانندگان کامیون های سوخت رسانی پالایشگاه اصفهان


2018-01-10| ۱۳۹۶-۱۰-۲۰

رانندگان کامیون های سوخت رسانی پالایشگاه اصفهان روز چهارشنبه 20 دیماه برای دومین روز متوالی دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

این رانندگان از سه‌شنبه شب ۱۹دیماه دست به اعتصاب زده اند. این اعتصاب باعث مشکلات زیادی در سوخت رسانی این شهر شده است. گفتنی است، به موازات اعتراض های سراسری در کشور، اعتصاب های کارگری نیز رو به افزایش گذاشته اند.

آخرین خبرهای ایران