ارسال

هشدار درباره بروز خشکسالی در ایران در سال آینده


2018-01-10| ۱۳۹۶-۱۰-۲۰

وزیر نیروی دولت دوازدهم اذعان کرد، سال ٩٧ خشک‌ترین سال ایران در ۴٧ سال گذشته خواهد بود.

وزیر نیروی رژیم خطاب به کشاورزان کشور می گوید که سال سختی در پیش است. به گفتۀ او، میزان بارش تا پایان اسفند ماه حدود ١۵ درصد کمتر از متوسط درازمدت خواهد بود. بیش از ٣٣ هزار روستای ایران در نتیجۀ خشکسالی های پیاپی خالی از سکنه شده‌اند و آب آشامیدنی هزاران روستای دیگر کشور به وسیلۀ تانکرهای آب تأمین می شود. بیش از ١۵ میلیون نفر از جمعیت روستایی مهاجر کشور در حاشیۀ شهرهای بزرگ و در جستجوی کار و نان مستقر شده اند بی آنکه دولت کمترین تدبیری برای تأمین نیازهای اولیه آنان به اجرا بگذارد.

آخرین خبرهای ایران