ارسال

ترس و هراس مقامات رژیم در سنندج


2018-01-11| ۱۳۹۶-۱۰-۲۱

به گزارش رسیده، به دنبال وقوع آتش سوزی در بانک صادرات سنندج و حضور مردم در این محل، نیروهای انتظامی رژیم از ترس تجمع، با تهدید حاضرین سعی در متفرق کردن مردم داشتند.
گزارش مزبور می افزاید، بعداز وقوع آتش سوزی در بانک صادرات واقع در "دور میدان" شمار زیادی از مردم با آمدن به محل آتش سوزی و فیلمبرداری از این واقعه موجب ترس و هراس ماموران یگان ویژه و نیروهای انتظامی رژیم شدند. گفته می شود ماموران رژیم از ترس خیزش دوباره مردم سنندج با توهین به حاضرین و تهدید به بازداشت سعی در متفرق کردن آنان داشتند.

آخرین خبرهای ایران