ارسال

حمایت تشکل های صنفی معلمان از اعتراضات سراسری مردم


2018-01-12| ۱۳۹۶-۱۰-۲۲

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران اعتراضات سراسری مردم ایران را نتیجه وضعیت بد اقتصادی و معیشتی، تبعیض و فساد سیستماتیک و شکاف طبقاتی خواند و خواهان پایان دادن به عوامل شکل‌گیری این اعتراضات و برسمیت شناختن حق تشکل‌یابی مستقل و رفع محدودیت فضای مجازی و رسانه‌ای شد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان در بیانیه خود به دستگیری تعدادی از دانش‌آموزان، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان و کارگران در جریان اعتراضات اخیر اشاره کرده و خواستار آزادی هر چه سریعتر بازداشت‌شدگان شده است. این تشکل در پایان تاکید کرده است معلمان اعتراض و تجمع را حق خود می‌دانند و در صورت عدم پاسخگویی نهادهای مسئول به مطالبات انباشته شده فرهنگیان شاغل و بازنشسته و دانش‌آموزان، از آن استفاده خواهند کرد.

آخرین خبرهای ایران