ارسال

اطلاعیه مشترک چهار حزب چپ و کمونیست پیرامون اعتراضات اخیر


2018-01-12| ۱۳۹۶-۱۰-۲۲

"حزب کمونیست ایران، سازمان راه کارگر، سازمان فداییان (اقلیت) و هسته اقلیت" با انتشار اطلاعیه ای مشترک حمایت خود را از مبارزات آزادیخواهانه مردم زحمتکش ایران اعلام کرده و سرکوب و بازداشت معترضان را قویا محکوم کردند.
در این بیانیه مشترک تصریح شده است: «ما امضاکنندگان این بیانیه از خیزش انقلابی شما علیه رژیم ارتجاعی حاکم و از تمام مبارزات آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه‌ شما قویاً حمایت می‌کنیم و امر خود را کمک به تداوم این خیزش سراسری می‌دانیم. ما بر این باوریم که خواست‌های جوانان، بیکاران، زحمتکشان و تهیدستان و زنان ستمکش ایران که با شعار "کار، نان و آزادی" به رویارویی با رژیم سرمایه‌داران و انگل‌های مفت‌خور برخاسته‌اند، جدا از خواست‌های کارگران، معلمان و پرستاران نیست. ما از عموم کارگران و معلمان و دیگر اقشار زحمتکش دعوت می‌کنیم با روی‌آوری به اعتراض و اعتصاب، جبهه‌ اعتراض علیه نظم موجود را تقویت کنند و این اعتراضات را به مرحله‌ی عالی‌تری ارتقا دهند.»

آخرین خبرهای ایران