ارسال

اعتراض کارگران نیروگاه یزد


2018-01-12| ۱۳۹۶-۱۰-۲۲

کارگران نیروگاه یزد در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدیشان دست از کار کشیده و اعتراض کردند.
بنابه گزارشات انتشار یافته، جمعی از کارگران نیروگاه برق در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق خود، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. معترضان می گویند، پرداخت نشدن 6 ماه حقوق، مشکلات بسیاری برای آنان و خانواده هایشان ایجاد کرده است.

آخرین خبرهای ایران