ارسال

اعدام یک زندانی در مشهد


2018-01-01| ۱۳۹۶-۱۰-۱۱

به گزارش منشتره، روز دوشنبه 11 دیماه یک زندانی ۳۰ ساله به اتهام “قتل” در زندان مرکزی مشهد اعدام شد.
به اعتراف مقامات قضایی مشهد،  این جوان ۳۰ ساله که سه سال پیش به اتهام قتل بازداشت و توسط دادگاه رژیم در این شهر به اعدام محکوم شده بود، سحرگاه روز دوشنبه حکم اعدام وی در زندانی مرکزی مشهد به اجرا درآمد. گفتنی است روز شنبه نیز دو زندانی با همین اتهام در زندان مرکزی تبریز اعدام شده اند.

آخرین خبرهای ایران