ارسال

بیانیه تشکل های مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم


2018-01-02| ۱۳۹۶-۱۰-۱۲

"اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري" با انتشار بیانیه ای مشترک حمایت و پشتیبانی خود را از اعتراضات خیابانی مردم در ایران اعلام کردند.
در این بیانیه مشترک آمده است: «بدیهی است هر گونه عدم توجه نسبت به تحقق خواست های کارگران و مردم زحمتکش ایران از طریق عوامفریبی یا دست بردن به سرکوب گسترده اعتراضات و یا تلاش برای سوار شدن به موج اعتراضات مردمی از سوی جناح های حکومتی و اپوزسیون رانده شده از قدرت در گذشته و حال، راه به جائی نخواهد برد. این بار، این ما کارگران و مردم ایران هستیم که با اتحاد و همبستگی و تداوم اعتراضات، سرنوشت خود را رقم خواهیم زد.»

آخرین خبرهای ایران