ارسال

ادامه اعتراضات علیه جمهوری اسلامی برای ششمین روز متوالی


2018-01-02| ۱۳۹۶-۱۰-۱۲

برغم افزایش تهدیدات رژیم و سرکوب گسترده، شبانگاه سه شنبه 12 دیماه شهرهای ایران برای ششمین روز متوالی صحنه اعتراضات و تظاهرات سراسری علیه جمهوری اسلامی بود.
معترضان در تهران بار دیگر با سردادن شعارهایی همچون "مرگ بر دیکتاتور"، "مرگ بر خامنه ای"، "نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم"، "بمیریم هم عقب نمی کشیم" علیه جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواستار سرنگونی حکومت شدند. همزمان نیروهای امنیتی رژیم به شدت مقابل دانشگاه تهران را امنیتی کرده اند. همزمان جمعیت کثیری از معترضان در دیگر شهرهای ایران از جمله اصفهان،ساری، فولاد شهر، کرج، شیراز، آبادان، اهواز، مشهد، رشت، مسجد سلیمان، کاشان، ماهشهر، ایذه، بوشهر، ایلام، تویسرکان و شماری دیگر از شهرهای کشور به خیابان ها رفته و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. در جریان ششمین روز از این اعتراضات، نیروهای امنیتی رژیم به طرز خشن تری به معترضان حمله و به روی آنان آتش گشودند. معترضان در شماری از شهرها به نهادهای دولتی از جمله دادستانی و فرمانداری حمله کرده و آنها را به آتش کشیدند. جمهوری اسلامی فضای اکثر شهرها را امنیتی کرده و نیروهایش را به شهرها گسیل کرده است. گزارشات از شهر مریوان حاکی است که نیروهای جمهوری اسلامی بە روی مردم معترض در مریوان آتش گشودەاند. خبرها از دیگر شهرهای کردستان نیز حاکی است که نیروهای امنیتی رژیم به شدت فضای شهرها از جمله سنندج را میلیتاریزه کرده اند.

آخرین خبرهای ایران