ارسال

بیانیه کانون نویسندگان ایران در حمایت از مبارزات سراسری مردم


2018-01-03| ۱۳۹۶-۱۰-۱۳

کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ای ضمن حمایت از مبارزات و اعتراضات سراسری مردم ایران، هر گونه اقدام سرکوبگرانه و تهدید و کشتار مردم بی‌دفاع، و هر برخورد ضد انسانی با تجمع‌های اعتراضی را محکوم کرد.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود اعلام کرده، " این کانون که طی نیم قرن فعالیت خود، همواره مدافع حقوق اساسی مردم از جمله حق آزادی بیان و اندیشه بی‌هیچ حصر و استثنا بوده است، اعلام می‌دارد بیان آزادانه‌ی مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و هر درجه مخالفت با آنها حق مردم است.»

آخرین خبرهای ایران