ارسال

ادامه تجمعات خانواده بازداشت شدگان در تاکستان


2018-01-04| ۱۳۹۶-۱۰-۱۴

همزمان با ادامه اعتراضات و تظاهرات خیابانی در شهرهای ایران، اعضای خانواده های بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در تاکستان بار دیگر با تجمع مقابل کلانتری این شهر، خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند.
روز چهارشنبه 13 دیماه اعضای خانواده های بازداشت شدگان اعتراضات ضد حکومتی، با تجمع مقابل کلانتری 11 این شهر خواستار آزادی فرزندانشان و سایر بازداشت شدگان شدند. گزارشات از تاکستان حاکی است که در جریان اعتراضات و تظاهرات در شهر تاکستان نیز تاکنون دهها نفر بازداشت شده اند.

آخرین خبرهای ایران