ارسال

برگزاری آکسیون در حمایت از اعتراضات مردم ایران در استکهلم


2018-01-04| ۱۳۹۶-۱۰-۱۴

روز چهارشنبه ۱۳ دی۱۳۹۶ اکسیون اعتراضی با فراخوان تشکیلات حزب کمونیست ایران- استکهلم حزب کمونیست کارگری ایران حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست شورای دفاع از مبارزات ازادیخواهانه مردم ایران و فعالین سیاسی و هواداران این احزاب فعال در شهر استکهلم متینگ اعتراضی برگزار شد.
در این آکسیون، از طرف تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران در استکهلم رفیق شمسی خرمی ، رفیق حمید فروتن از دفتر روابط بین الملل حزب کمونیست ایران و رفیق فرهاد شعبانی از طرف کمیته خارج کشور حزب سخنرانی ایراد کردند. نمایندگان سخنران حزب کمونیست ایران ضمن دفاع و پشتیبانی از خیزش‌های اخیر و محکوم کردن جنایات رژیم، خواهان همصدایی جامعه جهانی برای پشتیبانی از اعتراضات داخل کشور شدند . همچنین اعتراض به فقر و فلاکت و خفقان را حق بدون چون چرا مردم دانستند. نمایندگان حزب در سخنرانی های خود بر لزوم وحدت تداوم مبارزه و به میدان آمدن طبقه کارگر به منظور به سر انجام رساندن این مبارزات برای به زیر کشیدن رژیم اسلامی ، تاکید کردند.

آخرین خبرهای ایران