ارسال

پنجمین روز از تجمعات خانواده های بازداشت شدگان مقابل زندان اوین


2018-01-04| ۱۳۹۶-۱۰-۱۴

در پی بازداشت معترضان و شماری از دانشجویان در جریان اعتراضات اخیر در ایران، خانواده های بازداشت شدگان روز پنجشنبه 14 دیماه برای پنجمین روز مقابل زندان اوین تجمع اعتراضی برپا کردند.
تجمع کنندگان خواستار پاسخگویی مسئولان درباره وضعیت بازداشت شدگان و آزادی آنان شدند. این پنجمین روز از تجمعات اعتراضی خانواده های بازداشت شدگان مقابل زندان اوین است. بنابه آمارهای حکومتی، در جریان اعتراضات ضد حکومتی در تهران دستکم 450 نفر بازداشت شده اند. با این حال منابع مستقل شمار بازداشت شدگان تهران را بیشتر از این آمار عنوان می کنند.

آخرین خبرهای ایران