ارسال

تحصن دانشجویان دانشگاه هنر تبریز در اعتراض به بازداشت دانشجویان


2018-01-04| ۱۳۹۶-۱۰-۱۴

روز پنجشنبه 14 دیماه دانشجویان دانشگاه هنر تبریز در اعتراض به سرکوب معترضان و بازداشت دانشجویان در اعتراضات سراسری، دست به تحصن زدند.
دانشجویان معترض با حمل پلاکاردها و سردادن شعار، خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. معترضان همچنین حمایت خود را از اعتراضات سراسری مردم ایران ابراز کردند. دانشجوان دانشگاه هنر تبریز خواستار آزادی فوری دانشجویان بازداشتی شدند. گفتنی است در جریان اعتراضات سراسری ضد حکومتی در ایران، شمار زیادی از دانشجویان نیز بازداشت شده و از سرنوشتشان خبری در دست نیست.

آخرین خبرهای ایران