ارسال

تشدید فضای امنیتی شهر سنندج


2018-01-05| ۱۳۹۶-۱۰-۱۵

به گزارش دریافتی، روز پنجشنبه 14 دیماه، ماموران رژیم از ترس گسترش اعتراضات مردمی در سنندج، فضای این شهر را به شدت ملیتاریزه کرده بودند.
گزارش مزبور می افزاید، نیروهای سپاه پاسداران و گارد ویژه که در تمامی سطح شهر مستقر شده بودند، با عابرینی که با موبایل در حال صحبت بودند به شدت برخورد می کردند. همچنین در نقاط مختلف شهر نیروهای انتظامی، یگان ویژه سپاه، بسیج و لباس شخصی ها به صورت دسته های 20 نفره مستقر شده بودند. برپایه این گزارش، در خیابات ششم بهمن این شهر شماری از جوانان با برپایی تظاهرات و سردادن شعار " نترسید ما همه باهم هستم"، "نان، مسکن، آزادی"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" به کلیت نظام جمهوری اسلامی اعتراض کردند. در جریان این تظاهرات ماموران رژیم به تجمع کنندگان حمله کرده و آنان را با زور و سرکوب متفرق نمودند. گفتنی است ماموران وزارت اطلاعات به وسیله پهبادهای کوچک از معترضان فیلمبرداری می کردند.

آخرین خبرهای ایران