ارسال

تجمع اعتراضی کارگران ماشین‌آلات تراکتورسازی


2018-01-05| ۱۳۹۶-۱۰-۱۵

روز پنجشنبه کارگران معترض ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران بیست و یکمین روز اعتراض خود را مقابل ساختمان اداره تصفیه و امور ورشکستگی شهرستان تبریز آغاز کردند.
کارگران معترض ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی که تعداد آن‌ها به ۲۲۰ نفر می‌رسد در این خصوص می گویند، از زمان اعلام ورشکستگی این واحد صنعتی یعنی حدود ۱۰ ماه قبل تاکنون دستمزدهای معوقه آنان پرداخت نشده است. آنان می گویند با واگذاری این واحد صنعتی به بخش خصوصی دستمزدهای آنان همیشه با تاخیر های چند ماه پرداخت شده و اکنون از تاریخ 24 آذرماه تاکنون درب های این واحد صنعتی  پلمب شده و کارگران از رفتن به محل کار خود باز می‌مانند.

آخرین خبرهای ایران