ارسال

تایید احکام حبس فعالان مدنی و کارگری در دادگاه تجدیدنظر


2018-01-05| ۱۳۹۶-۱۰-۱۵

به گزارش منتشره، حکم دادگاه تجدید نظر متهمان پرونده "کتاب سرای مادر" اندیمشک از سوی دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر شد، در تائید حکم دادگاه بدوی، این فعالین به زندان و حبس در تبعید محکوم شده اند.
بر اساس حکم صادره، "علی محمد جهانگیری" به یک سال حبس و تبعید به زندان یزد محکوم شده است. همچنین "علی نجاتی" فعال کارگری به شش ماه حبس، "عبدالرضا شاکری روشن" به یک سال حبس، "عزت الله جعفری" به یک سال حبس و تبعید به زندان کرمان، "شاپور رشنوبه" یک سال حبس و تبعید به زندان شیراز و "اشرف رحیم خانی" و زینب کشوری فعال حقوق زنان به ترتیب به یک سال و سه ماه حبس محکوم شده‌ اند.

آخرین خبرهای ایران