ارسال

تحریم پنج شرکت ایرانی توسط آمریکا


2018-01-05| ۱۳۹۶-۱۰-۱۵

بنابه گزارشات منتشره، دولت آمریکا پنج شرکت ایرانی را به دلیل ارتباط با برنامه موشکی تحریم کرد.
این شرکت‌ها وابسته به مجموعه صنعتی "باکری" هستند که به گفته مقامات آمریکا در توسعه برنامه موشکی ایران "نقش کلیدی" دارد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا کلیه اموال شرکت‌های "اسلامی، خرازی، مقدم، صنیع خانی و شوشتری" در ایالات متحده توقیف و شرکت‌های آمریکایی از معامله با این نهادها منع شدند.  به گفته آمریکا این شرکت‌ها در زمینه گسترش سیستم جهت یابی و کنترل، تولید سوخت جامد، سامانه زمینی، سکوی پرتاب و تهیه تجهیزات موشک‌های بالستیک فعال بوده‌اند. پیش از این "نیکی هیلی" نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با نمایش بقایای موشکی که گفته می شد از سوی حوثی‌ها به سمت فرودگاه ریاض عربستان شلیک شده، اعلام کرده بود که این موشک ساخت مجموعه صنعتی باکری است. 

آخرین خبرهای ایران