ارسال

تداوم تظاهرات های ضد دولتی در ایران


2018-01-05| ۱۳۹۶-۱۰-۱۵

به گزارش منتشره روز جمعه 15 دیماه، شمار زیادی از مردم شهرهای مختلف برای نهمین روز متوالی به خیابانها رفته با سردادن شعارهای اعتراضی خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.
برپایه گزارش مزبور، علیرغم وجود فضای به شدت ملیتاریزه شهرهای مختلف از جمله تهران، در مناطق مختلف پایتخت اعتراضات مردمی علیه نظام سرکوبگر اسلامی برگزار گردید. در شهر تبریز نیز مردم با رفتن به استادیوم ورزشی این شهر و سردادن شعار های از جمله "خامنه ایی حیا کن مملکت رو رها کن"، مردم آذربایجان ذلت نمی پذیرند" خواستار سرنگونی حکومت شدند. مدرم تهران نیز بار دیگر با سر دادن شعار "نترسید نترسید ما همه باهم هستم" به خیابانها آمدند در شهر تویسرکان نیز مردم مبارز این شهر با آمدن به خیابانها و سردادن شعاریی همچون "مرگ بر دیکتار و مرگ بر خامنه ایی" به کلیت نظام اعتراض کردند. در جریان این تظاهرات نیروهای انتظامی و گارد ویژه با معترضین درگیر شده و به سوی آنان گاز اشک آور پرتاب کردند. در شیراز نیز ماموران رژیم با شلیک تیر هوایی سعی در متفرق کردن تظاهرکنندگان داشتند. در کاشان نیز مردم معترض به خیابانها آمده و پس از درگیری با ماموران رژیم اقدام به شکستن شیشه و درب نهادهای دولتی نمودند. در اراک نیز مردم معترض درب فرمانداری این شهر را شکسته و وارد فرمانداری شدند. همچنین در شهرهای مسجد سلیمان و دزفول پیکر قربانیان تظاهرات اخیر در میان غم و اندوه هزاران تن از مردم مبارز این شهرها به خاک سپرده شدند.

آخرین خبرهای ایران