ارسال

افزایش تعداد دانشجویان بازداشتی


2018-01-06| ۱۳۹۶-۱۰-۱۶

تازه ترین گزارش ها حاکی از بازداشت گسترده دانشجویان و فعالین دانشجویی به ویژه دانشجویان چپ در دانشگاه های تهران و شهرهای دیگر است.
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس رژیم در تهران، آمار دانشجویان بازداشت‌شده تا روز جمعه ۱۵ دی را حدود ۹۰ نفر اعلام کرد. آخرین آماری که از بازداشت دانشجویان منتشر شده بود شمار آنها را ۴۳ نفر عنوان می‌کرد اما آماری که این نماینده مجلس می‌دهد بیش از دو برابر آن است. طی چند روز گذشته با آغاز اعتراضات ۹ دی در دانشگاه‌ها، نیروهای امنیتی دهها دانشجو و فعال جوان چپ را بازداشت کرده اند. برپایه آخرین خبرها، در دانشگاه علامه طباطبائی 6 نفر، دانشگاه تهران 18 نفر، دانشگاه صنعتی شریف یک نفر، دانشگاه رازی کرمانشاه دو نفر و دانشگاه همدان یک نفر، بازداشت شده اند. از هویت دانشجویان دیگر که بازداشت شده اند تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده است. در اعتراضات سراسری روز نهم دی ماه در ایران، دانشجویان دانشگاه تهران و امیرکبیر (پلی تکنیک) که با جمعیت معترض در تهران همراه شده و شعارهایی مانند «دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»، «دانشجو، کارگر، اتحاد اتحاد» سر داده بودند، بازداشت شدند. دانشجویان خوابگاه کوی دانشگاه تهران نیز با شعارهایی مانند «کار، نان، آزادی» در محوطه این مجتمع خوابگاهی تجمع کرده بودند. از سوی دیگر، وزیر علوم رژیم نیز اذعان کرد، «دانشجویانی که بازداشت شدند در داخل محیط دانشگاه یا محیط کنار دانشگاه نبودند. همه بازداشت‌ها خارج از محیط دانشگاه صورت گرفته است».

آخرین خبرهای ایران