ارسال

اعتراضات مقابل سفارت ایران در هلند


2018-01-06| ۱۳۹۶-۱۰-۱۶

جمعی از اعضای حزب کمونیست ایران در هلند با برگزاری تجمعی مقابل سفارت جمهوری اسلامی، دست به اعتراضات زدند.
روز جمعه 15 دیماه جمعی از اعضای حزب کمونیست ایران و فعالین سیاسی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در هلند دست به اعتراض زده و علیه این رژیم شعار دادند. معترضان با پرتاب سنگ به طرف سفارت جمهوری اسلامی و سردادن شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی"، ضمن حمایت از مبارزات سراسری مردم ایران، سرکوبگری های رژیم اسلامی را محکوم کردند.

آخرین خبرهای ایران