ارسال

فضای شدید امنیتی در شهرهای ایران همزمان با ادامه تظاهرات در ماهشهر


2018-01-06| ۱۳۹۶-۱۰-۱۶

همزمان با فضای شدید امنیتی در شهرهای ایران، ویدئوهایی انتشار شده نشان می دهد که روز شنبه 16 دیماه مردم بندر ماهشهر برای دهمین روز متوالی دست به تظاهرات زدند.

معترضان در ماهشهر با سردادن شعارهایی همچون "مرگ بر دیکتاتور"، "سید علی حیا کن، مملکت رو رها کن"، بار دیگر به خیابان ها آمده و علیه حکومت ایران اعتراض کردند. همزمان جمهوری اسلامی فضای شهرهای ایران به ویژه کلانشهرها را به شدت امنیتی کرده است. تصاویر منتشر شده از شهرهای ایران از جمله تهران، اهواز، خرم آباد، اصفهان، شیراز، مشهد، کرمانشاه، کردستان حاکی از استقرار گسترده نیروهای امنیتی و لباس شخصی رژیم و تشدید فضای امنیتی است. در همین حال گزارشات حاکی است که جمهوری اسلامی فضای دانشگاهها را بیشتر از گذشته و به شدت امنیتی و پادگانی کرده اند و نیروهای خود را در دانشگاهها به ویژه دانشگاههای تهران مستقر کرده اند.

آخرین خبرهای ایران