ارسال

تجمع اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه


2018-01-06| ۱۳۹۶-۱۰-۱۶

کارگران نی‌بر مجتمع کشت‌وصنعت هفت‌تپه روز شنبه 16 دیماه بار دیگر در اعتراض به وضعیت نامعلوم بازنشستگی خود، مقابل درب ورودی این مجتمع صنعتی تجمع کردند.

معترضان خواستار آن شدند تا دولت یا کارفرمای خصوصی هرچه زودتر با پرداخت هزینه‌های مربوط به سازمان تامین اجتماعی، شرایط بازنشستگی آنها را فراهم‌کنند. به گفته کارگران هفت‌ تپه، بعد از خصوصی سازی، پرداخت باقیمانده هزینه بازنشستگی متوقف شده است.

آخرین خبرهای ایران