ارسال

تداوم تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران


2018-01-07| ۱۳۹۶-۱۰-۱۷

گزارشات حاکی است که روز شنبه 16 دیماه، شمار زیادی از مردم شهرهای مختلف برای دهمین روز متوالی به خیابانها رفته و با سردادن شعارهای اعتراضی خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.
برپایه این گزارشات، علیرغم فضای امنیتی شدید در بسیاری از شهرهای ایران، شمار زیادی از مردم مبارز شهرهای مختلف از جمله "تهران، بیجار، کوت عبدالله، درود،خمینی شهر، گوهر دشت" و...بار دیگر به خیابانها آمده و با سردادن شعارهایی از جمله "نترسید نترسید ما همه باهم هستم، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ایی" به کلیت نظام جمهوری اسلامی اعتراض کردند. در خبری دیگر آمد است، سپاە و اطلاعات در کردستان و شهرهای دیگر طی فراخوانی از مردم خواسته اند تا روز یکشنبه 17 دیماه در راهپیمایی که به منظور برهم زدن اعتراضات مردم بگذار می شود، شرکت کنند. مقامات رژیم با ارسال پیامکهایی از مردم خواسته اند در این راهپیمایی شرکت کنند. در همین خصوص مردم مبارز سنندج اعلام نموده اند این راهپیمایی دولتی، توهین بە جبنش آزادیخواهانە سراسر ایران و بی حرمتی بە جانباختگان راە آزادی و شکوهمندی کردستان و ایران است. زنان و مردان آزادیخواە و مبارز کردستان ضمن اعلام بایکوت این مانور، از مردم مبارز این شهرو سایر شهرهای دیگر خواسته اند تا در این راهپیمایی شرکت نکنند. بنابر گزارشات دریافتی، فضای شهرهای کردستان به شدت نظامی بوده ومیادین شهرها و مکانهای اصلی حضور مردم، توسط ماموران نظامی و نیروهای سپاه پاسداران کاملا تحت کنترل است.

آخرین خبرهای ایران