ارسال

برگزاری آکسیون اعتراضی در حمایت از خیزش های مردم ایران در یونان


2018-01-07| ۱۳۹۶-۱۰-۱۷

به گزارش رسیده، روز شنبه 16 دیماه، آکسیونی اعتراضی با شرکت شماری از فعالین سیاسی و چپ در حمایت از مبارزات گسترده ضد دولتی ایران در شهر "آتن" یونان برگزار گردید.
برپایه این گزارش، شرکت کنندگان در این آکسیون با در دست داشتن پوسترهایی و همچنین سردادن شعارهای اعتراضی و خواندن سرود "یار دبستانی من" از میدان آمونیا" آتن به سوی دانشگاه این شهر راهپیمایی نمودند و حمایت و پشتیبانی خود از خیزشهای وسیع مردمی و تظاهرات و اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف ایران را اعلام نمودند.

آخرین خبرهای ایران