ارسال

تداوم تظاهرات های خیابانی در تهران


2018-01-07| ۱۳۹۶-۱۰-۱۷

گزاراشات حاکی است که علیرغم فضای امنیتی بیساری از شهرهای ایران از جمله تهران، روز یکشنبه 17 دیماه شمار زیادی از مردم مبارز تهران با برپایی تظاهرات در خیابان منیریه این شهر خواستار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی شدند.
برپایه گزارشات مزبور، در جریان این تظاهرات نیروهای انتظامی و گارد ویژه با باتوم به سوی معترضان حمله کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. تظاهرکنندگان با سردادن شعارهای همیشگی خود از جمله "مرگ بر خامنه ایی، مرگ بر روحانی، مرگ بر دیکتاتور، نترسید نترسید ما همه باهم هستیم" به کلیت نظام جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواستار سرنگونی آن شدند. همچنین گزارشات منتشره از تداوم فضای امنیتی شهرهای دیگر خبر داده اند.

آخرین خبرهای ایران