ارسال

تجمعات اعتراضی مقابل زندان اوین و کلانتری تاکستان برای آزادی بازداشت شدگان


2018-01-01| ۱۳۹۶-۱۰-۱۱

همزمان با بازداشت شدن صدها نفر در جریان تظاهرات سراسری در شهرهای ایران، معترضان در تهران و تاکستان با برپای تجمع اعتراضی، خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند.
روز دوشنبه 11 دیماه جمعی از اعضای خانواده بازداشت شدگان و شهروندان با تجمع مقابل زندان اوین، خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. اعضای خانواده بازداشت‌شدگان اعتراضات گسترده در تهران، مقابل زندان اوین تجمع اعتراضی برپا کرده و خواستار آزادی آنان شدند. اعضای خانواده بازداشت شدگان روز یکشنبه 10 دیماه نیز با تجمع مقابل زندان اوین دست به اعتراض زده و خواستار آزادی بازداشت شدگان شده بودند. همزمان مردم در تاکستان با تجمع مقابل کلانتری نسبت به بازداشت معترضان اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری آنان شدند. مقامات جمهوری اسلامی تایید کردند که صدها نفر در جریان اعتراضات ضد حکومتی در تهران بازداشت شده اند.

آخرین خبرهای ایران