ارسال

تداوم تجمع اعتراضی مقابل زندان اوین


2018-01-07| ۱۳۹۶-۱۰-۱۷

به دنبال گسترش اعتراضات سراسری ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران، تجمعات اعتراضی خانواده های بازداشت شدگان مقابل زندان اوین برای چندمین روز متوالی همچنان ادامه داشت.
تجمع کنندگان با در دست داشتن نوشته های اعتراضی و همچنین خواندن سرود "یار دبستانی من" خواستار آزادی عزیزان خود شدند. تجمع کنندگان اعلام کرده اند، تا آزادی بستگانشان به تحصن خود ادامه خواهند داد. به گفته مقامات حکومتی، در جریان اعتراضات ضد حکومتی در تهران دستکم 450 تن بازداشت شده اند. با این حال گزارشات حاکی است که بازداشت ها در شهرهای ایران به ویژه تهران همچنان ادامه دارد.

آخرین خبرهای ایران